Flexmigrant aan het werk in de bouw

Nachtelijke thuiszorg voor stervenden

Nachtelijke thuiszorg voor stervenden is ondersteuning in de avond en nacht aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.
Flexmigrant aan het werk in de bouw

Wat houdt nachtelijke thuiszorg in?

De vrijwilligers bieden hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Met nachtelijke thuiszorg krijgen naasten de gelegenheid om rust te nemen of rustig te slapen. De vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken.

Vergoedingen nachtelijke thuiszorg

Vanuit onze aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op vergoeding van vrijwilligershulp voor nachtelijke thuiszorg voor stervenden voor maximaal 1 maand.
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start Geen
Extra Geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar *
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar *
No Risk Geen
No Risk II Geen

* De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor één vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor nachtelijke thuiszorg. Wel vergoeden wij de kosten tot een maximaal bedrag per jaar. Zijn de kosten van de nachtelijke thuiszorg hoger dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen samen? Het resterende bedrag is dan voor uw eigen rekening.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor nachtelijke thuiszorg terecht bij vrijwilligers van een organisatie die is aangesloten bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland). Op de website van de VPTZ Nederland vindt u een organisatie bij u in de buurt.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?