Ooglidcorrectie

Bij een ooglidcorrectie laat u het teveel aan huid verwijderen als u verslapte of verlamde bovenoogleden heeft.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor vergoeding van een ooglidcorrectie als:

  • u door uw verslapte of verlamde bovenoogleden een ernstige beperking van uw gezichtsvermogen heeft
  • uw aandoening het gevolg is van een aangeboren afwijking
  • uw aandoening het gevolg is van een bij de geboorte aanwezig chronische aandoening
Als u aan de voorwaarden voldoet, dan heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van een ooglidcorrectie.
Basispolis
100%, bij ernstige gezichtsveldbeperking, aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening (na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk geen
No Risk II geen

Eigen bijdrage

Voor een ooglidcorrectie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor een ooglidcorrectie een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Voor vergoeding van een ooglidcorrectie heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Bij uw aanvraag voor de vergoeding stuurt u een kopie mee van de verwijzing door uw huisarts of een medisch specialist.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg

Medisch adviseur

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een oogkliniek mogen de ooglidcorrectie uitvoeren.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?