Revalidatiezorg

Revalidatie is een ander woord voor werken aan herstel na een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep. Een team van verschillende deskundigen verleent de zorg. Zij doen dit onder leiding van een medisch specialist.

 

Let op: voor geriatrische revalidatiezorg geldt een andere vergoedingsregeling.

Vergoedingen

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van revalidatiezorg.

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van revalidatiezorg als u de zorg nodig heeft om een handicap te voorkomen, te verminderen of te overwinnen. De handicap is een gevolg van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen of een aandoening van het centrale zenuwstelsel die leidt tot beperkingen in de communicatie, het verstandelijk vermogen of gedrag.

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100%, na verwijzing huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, sportarts, bedrijfsarts, klinisch technoloog of specialist ouderengeneeskunde
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen
Extra

Geen

Plus Geen
Top Geen
No Risk Geen
No Risk II Geen
 

Eigen bijdrage

Erg geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor revalidatiezorg.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van de revalidatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor revalidatiezorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, sportarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of bedrijfsarts.

Voor revalidatiezorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandelend arts meesturen met de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en het voorgestelde behandelplan (zorgactiviteit).


Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een revalidatiecentrum mogen de revalidatiezorg verlenen. De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts (hoofdbehandelaar).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?