Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Behoort u tot een van de hieronder genoemde specifieke patiëntgroepen, dan heeft recht op geneeskundige zorg. Deze zorg omvat generalistische geneeskundige zorg bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

De zorg kan diagnostiek, consulten, gericht overleg met uw behandelend arts en uitvoering van of regie op het behandelplan omvatten. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen die thuis wonen, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder. Bij deze zorg is aandacht voor het verbeteren van het zelfstandig functioneren, het voorkomen van verergering van de beperkingen en het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

U heeft geen recht op deze zorg als u een Wlz-indicatie heeft of daarvoor in aanmerking komt.

Vergoedingen

De kosten van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen worden volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Onder deze geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen valt niet zorg die deel uitmaakt van andere zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg.

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen.

Eigen risico

De kosten van geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een specialist ouderengeneeskunde
  • een arts verstandelijk gehandicapten
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • klinisch psycholoog
  • kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • orthopedagoog

U moet een verwijzing hebben van een huisarts of medisch specialist.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?