Valpreventie voor volwassenen

Elke 5 minuten belandt een Nederlander van 65+ op de spoedeisende hulp door een val. Zo'n val kan een aanslag zijn op de zelfredzaamheid en mobiliteit van degene die valt. Met valpreventie kunt u proberen de kans op een val in de toekomst te verkleinen. 

Wat houdt valpreventie in?

Valpreventie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Valrisicobeoordeling, als u op grond van een valrisicoschatting een hoog risico hebt om te vallen.
  • Intake voor een trainingsprogramma om vallen te voorkomen (valpreventieve beweeginterventie), als u op grond van een valrisicoschatting een hoog valrisico heeft én als u als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische problemen aangewezen bent op begeleiding tijdens het trainingsprogramma door een fysiotherapeut of oefentherapeut.
  • Maximaal 1 trainingsprogramma om vallen te voorkomen (valpreventieve beweeginterventie) per 12 maanden. U moet dan op grond van een valrisicoschatting een hoog valrisico hebben. En u moet als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische problemen aangewezen zijn op begeleiding tijdens het trainingsprogramma door een fysiotherapeut of oefentherapeut. U heeft recht op de trainingsprogramma's om vallen te voorkomen die staan in de 'Lijst aangewezen trainingsprogramma's valpreventie'. Deze lijst kan tussentijds wijzigen.

    Let op: Op dit moment is nog niet bekend welke trainingsprogramma’s om vallen te voorkomen voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking kunnen komen. Zorgverzekeraars wachten nog op informatie hierover van Zorginstituut Nederland. Zodra hier meer over bekend is kunt u de trainingsprogramma’s terugvinden in de ‘Lijst aangewezen trainingsprogramma’s valpreventie voor volwassenen’.

Vergoedingen

Verzekeringspakket Vergoeding
 Basis  100%
 Start Geen
 Extra Geen
 Plus Geen
 Top Geen
No Risk Geen
No Risk II GeenEigen bijdrage

Nee.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico, met uitzondering van de valrisicobeoordeling.

Wat moet u regelen?

Voor de intake voor een trainingsprogramma om vallen te voorkomen en het trainingsprogramma zelf is een verwijzing nodig van een huisarts.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • Valrisicobeoordeling: een huisarts of een door ons gecontracteerde zorggroep.
  • De intake voor een trainingsprogramma om vallen te voorkomen en voor het trainingsprogramma zelf: een fysiotherapeut of oefentherapeut, die is gecertificeerd voor het uitvoeren van het desbetreffende trainingsprogramma. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?