Werknemer in de kas

Verloskundige zorg zonder medische indicatie

U en uw baby kunnen de zorg voor, tijdens en na de bevalling krijgen.
Internationaal medewerker aan het werk in de bloemenkas

Zorg tijdens zwangerschap en bevalling

Als er tijdens de zwangerschap of bevalling geen sprake is van een verhoogd risico voor de gezondheid van u of uw baby, heeft u recht op verloskundige zorg zonder medische indicatie. Als u geen medische indicatie heeft, kunt u zelf kiezen waar u wilt bevallen. U kunt ervoor kiezen om thuis te bevallen of in een geboortecentrum of ziekenhuis. In de meeste gevallen wordt de verloskundige zorg dan verleend door uw eigen verloskundige of huisarts.

U heeft geen verwijzing nodig.

Vergoedingen

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 60% van de wettelijke eigen bijdrage
Top 60% van de wettelijke eigen bijdrage
No Risk geen
No Risk II geen

Eigen bijdrage

Als u bevalt in een geboortecentrum of gebruik maakt van een verloskamer in een ziekenhuis. In dat geval is de eigen bijdrage € 20 per dag voor de moeder en € 20 per dag voor de baby plus dat deel van het tarief van het geboortecentrum of ziekenhuis voor het gebruik van de verloskamer per dag dat hoger is dan € 143.

U bent bevallen en verblijft 6 dagen in een geboortecentrum, zonder medische indicatie. Het dagtarief van deze instelling is € 145 per dag. U betaalt dan (20 + 20) x 6 = € 240 plus (145 - 143) x 6 = € 12. Dus in totaal € 252 aan eigen bijdrage. 

Eigen risico

De kosten van verloskundige zorg tellen niet mee voor het eigen risico. Onder het eigen risico vallen wel:

  • de kosten van laboratoriumonderzoek op verzoek van uw zorgaanbieder
  • indirecte kosten, zoals geneesmiddelen en vervoerskosten

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een verloskundige
  • een huisarts
  • een ziekenhuis
  • een geboortecentrum
  • een integrale geboortezorgorganisatie, die hiervoor door ons is gecontracteerd

Vergoeding talentolk

Zwangeren die de Nederlandse taal niet goed beheersen, kunnen sinds 1 januari 2023 in aanmerking komen voor de inzet van een talentolk. Het is belangrijk dat de aanstaande moeder de informatie van de verloskundige of kraamverzorgende goed begrijpt en de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Een tolk helpt daarbij. De verloskundige of kraamverzorgende maakt een inschatting of de taalbarrière dusdanig groot is dat hij of zij een tolk in moet schakelen. In dat geval worden de kosten voor de tolk vergoed aan de verloskundige of kraamverzorgende, onder de voorwaarde dat de tolk een erkende talentolk is.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?