Vervoer stoffelijk overschot

Vervoer van stoffelijk overschot is het vervoer vanaf de plaats van overlijden naar het thuisland.

Vergoedingen

Uw nabestaanden hebben recht op vergoeding van vervoer van uw stoffelijk overschot vanaf de plaats van overlijden naar het thuisland. Hieronder vallen de kosten van het transport zelf en de kosten van extra diensten die vereist zijn voor het transport. 
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen
Aanvullende verzekering
Start Geen
Extra Geen
Plus 100%
Top 100%
No Risk Geen
No Risk II 100% wereldwijd, maximaal €15.000

Eigen bijdrage

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen bijdrage.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico. 

Bij wie kunt u terecht?

Er is alleen recht op vergoeding als de alarmcentrale het vervoer coördineert. Nabestaanden moeten binnen 24 uur of zo snel mogelijk nadat de behoefte aan de zorg is ontstaan, contact opnemen. U bereikt de Alarmcentrale dag en nacht via: +31 (0)570 687 112  (standaard tarief) of per mail: alarmcentrale@hollandzorg.nl.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?