Man met herkwerk

Kinderopvang bij ziekenhuisopname

Kinderopvang bij ziekenhuisopname is de opvang van uw kinderen tijdens uw ziekenhuisopname. De kinderopvang vindt plaats bij een kindercentrum of gastouderbureau.

Vergoedingen

We vergoeden kinderopvang vanaf de 11e dag dat u aaneengesloten voor zorg bent opgenomen in een ziekenhuis. De vergoeding geldt voor een periode van maximaal 3 maanden. Het moet wel gaan om zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw kinderen moeten jonger zijn dan 12 jaar en ook bij ons verzekerd zijn. De vergoeding geldt alleen voor kinderopvang in verband met uw opname. De vergoeding geldt niet voor het aantal uren kinderopvang dat normaal al was geregeld los van de ziekenhuisopname.
Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
maximaal € 20,- per dag vanaf de 11e dag van opname voor maximaal drie maanden
Top
maximaal € 20,- per dag vanaf de 11e dag van opname voor maximaal drie maanden
Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk  geen
No Risk II geen

 

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal € 20,- per dag. Als de prijs voor de kinderopvang hoger is dan onze maximale vergoeding, dan betaalt u zelf het verschil.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Alleen kindercentra en gastouderbureaus die zijn opgenomen in het landelijk register kinderopvang (landelijkregisterkinderopvang.nl) mogen de opvang bieden.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Op zoek naar informatie over 2022?

 Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier. 

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.