Man met herkwerk

Persoonlijke alarmering

Persoonlijke alarmeringsapparatuur is een draagbare, draadloze noodschakelaar waarmee u in noodsituaties een telefoonkiesautomaat aan kunt zetten. Deze automaat legt dan contact met een centrale die 24 uur per dag bemand is.

Als het nodig is komt een hulpverlener naar u toe voor hulp. U kunt ook iemand uit uw omgeving als contactpersoon aanwijzen.

Persoonlijke alarmeringsapparatuur valt onder de hulpmiddelenzorg.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor persoonlijke alarmering in aanmerking?

U heeft recht op persoonlijke alarmeringsapparatuur vanuit de basisverzekering (hulpmiddelenzorg) als u een lichamelijke beperking heeft en er een verhoogde risicosituatie is. Dit houdt in dat u door uw aandoening meer kans heeft om te vallen en dat u waarschijnlijk niet zelfstandig kunt opstaan na een val.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • in geval van nood heeft u onmiddellijke medische of technische hulp van buitenaf nodig
  • u bent gedurende langere tijd op u zelf aangewezen
  • u kunt in een noodsituatie de telefoon niet zelfstandig bedienen

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u mogelijk wel via een aanvullende verzekering een tegemoetkoming in de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur krijgen. Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood valt niet onder persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar*
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar*
No Risk Geen 
No Risk II  Geen 

* De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor één vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet en u heeft een voorschrift van een arts, dan krijgt u in 2022 een volledige vergoeding van de huurkosten en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. Voor een volledige vergoeding moet de levering plaatsvinden door een gecontracteerde leverancier. U krijgt de persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen. Als richtlijn geldt een minimale gebruiksduur van 120 maanden (10 jaar).

U krijgt geen vergoeding van service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale. Meer informatie leest u in ons Reglement Hulpmiddelen.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen heeft u recht op vergoeding van een alarmeringssysteem voor sociale alarmering en de daarbij horende aansluitkosten. 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor huur- en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur, bij medische indicatie. U betaalt wel de service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale.

Komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering? Wij vergoeden de kosten van sociale alarmering tot een maximaal bedrag per jaar. Wanneer de kosten hoger zijn dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen, dan betaalt u het resterende bedrag.

Geen eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen.

Bij wie kunt u terecht?

Een gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen mag de zorg verlenen. Deze leverancier beoordeelt of u een medische indicatie heeft voor persoonlijke alarmeringsapparatuur en zal – indien er sprake is van een medische indicatie – contact met u opnemen voor het leveren en plaatsen van de apparatuur. Voor sociale alarmering kunt u terecht bij een leverancier van hulpmiddelen.

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?