Man met herkwerk

Medische keuring rijbewijs

Bij een medische keuring wordt onder andere bekeken of uw armen en benen goed functioneren, wat uw bloedruk is, of u voldoende ziet en of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om veilig een motorvoertuig te besturen.

Een arts verricht de medische keuring. Op advies van de arts kan een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, worden ingeschakeld. Na de keuring bepaalt een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of u de Verklaring van geschiktheid krijgt.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor vergoeding aanmerking?

De medische keuring voor verlenging van het rijbewijs is verplicht voor personen die:

  • Rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) willen verlengen
  • 70 jaar of ouder zijn. Bestuurders van 70 jaar en ouder worden elke 5 jaar gekeurd


Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start Geen
Extra Geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar *)
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar *)
No Risk Geen
No Risk II Geen

*) De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor één vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor een medische keuring. Wel vergoeden wij tot een maximaal bedrag per jaar. Zijn de kosten van de medische keuring hoger dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen samen? Het resterende bedrag is dan voor uw eigen rekening.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een medische keuring terecht bij een (huis)arts.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?