Man met herkwerk

Transplantatiezorg

Een transplantatie is het (gedeeltelijk) vervangen van een slecht of geheel niet meer functionerend orgaan van een patiƫnt. Transplantatiezorg bestaat uit alle zorg rondom een transplantatie. De zorg is voor de gever (donor) en de ontvanger van het transplantatiemateriaal.

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van transplantatiezorg.


Basispolis
100%, na verwijzing medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen
Extra Geen
Plus Geen
Top Geen

 

Als de ontvanger heeft u recht op vergoeding van de volgende kosten van transplantatiezorg:

a. kosten van specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
b. kosten van specialistisch geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
c. kosten van het onderzoek, de preservering, de verwijdering en het vervoer van het transplantatiemateriaal van een overleden donor, in verband met de voorgenomen transplantatie.
d. kosten van de zorg die de donor krijgt, gedurende ten hoogste dertien weken na de datum van ontslag uit de instelling waarin de donor ter selectie of verwijdering van het transplantatiemateriaal opgenomen is geweest. Dit geldt alleen als de zorg verband houdt met die opname. In geval van een levertransplantatie geldt een termijn van een half jaar in plaats van dertien weken.
e. kosten van het vervoer van de donor in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer binnen Nederland of als het medisch noodzakelijk is vervoer per auto binnen Nederland. Dit in verband met de selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en met de zorg, bedoeld in onderdeel d. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan is het vervoer op kosten van de zorgverzekering van de donor.
f. kosten van het vervoer van en naar Nederland, van een donor die in het buitenland woont, in verband met transplantatie van een nier, beenmerg of lever bij een verzekerde in Nederland. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan is het vervoer op kosten van de zorgverzekering van de donor.
g. overige kosten voor de transplantatie als deze verband houden met het wonen van de donor in het buitenland.  Hieronder vallen niet de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.

Als een ander op grond van een zorgverzekering recht heeft op (vergoeding van kosten van) transplantatiezorg en u bent de donor, dan heeft u recht op vergoeding van kosten van:

h. kosten van specialistisch geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal, via de zorgverzekering van de ontvanger.
i. kosten van de zorg die u krijgt die verband houdt met de selectie of operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal. De kosten gedurende ten hoogste dertien weken na de datum van ontslag uit de instelling vallen onder de zorgverzekering van de ontvanger. Voor levertransplantaties is deze termijn een half jaar. Als deze termijn is verstreken vallen de kosten onder uw eigen zorgverzekering.
j. uw vervoer in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer binnen Nederland of, als en voor zover medisch noodzakelijk, vervoer per auto binnen Nederland. Dit in verband met de selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en met de zorg, bedoeld in onderdeel i.
k. uw vervoer van en naar Nederland, als u in het buitenland woont, in verband met transplantatie van een nier, beenmerg of lever bij een verzekerde in Nederland.
l. overige kosten voor de transplantatie als deze verband houden met het wonen in het buitenland, via de zorgverzekering van de ontvanger.  Hieronder vallen niet de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten. 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor transplantatiezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvanger? De kosten van transplantatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico. De kosten tellen niet mee voor het eigen risico van de donor.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld.

 

Bij wie kunt u terecht?

Een transplantatiecentrum mag de transplantatiezorg verlenen en de opname daarvoor bieden. 

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. De tarievenlijst kunt u hier bekijken en downloaden (onder medisch-specialistische zorg).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?