Man met herkwerk

Voetverzorging

Voetverzorging bestaat uit de algemene behandeling van voeten.

De volgende behandelingen en zorg vallen onder voetverzorging:

  • podotherapie en podologie
  • steunzolen
  • pedicurebehandeling
Heeft u diabetes, kijk dan bij de vergoeding van preventieve voetzorg.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van pedicurebehandelingen als u last heeft van:

  • reumatoïde artritis (een vorm van reuma) waarbij de voeten zijn aangedaan, of
  • een verminderd gevoel in de voeten (perifere neuropathie), dat niet is veroorzaakt door diabetes

Verwijzing nodig voor een pedicurebehandeling

Voor een pedicurebehandeling heeft een verwijzing van een huisarts of een medisch specialist. Stuur een kopie van de verwijzing mee bij de declaratie van de rekening.

Vergoeding voetverzorging

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op vergoeding van voetverzorging.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen 
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start Geen
Extra Geen
Plus 75% tot maximaal €125,- per kalenderjaar*
Top 75% tot maximaal €250,- per kalenderjaar*
No Risk Geen
No Risk II Geen

* De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: pedicurebehandeling, steunzolen, podotherapie en podologie.

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal 75% van de kosten van de voetverzorging. Het resterende bedrag betaalt u zelf.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor voetverzorging terecht bij de volgende zorgaanbieders:

  • een podotherapeut voor podotherapie
  • een registerpodoloog en een podoposturaal podoloog voor podologie
  • een pedicure voor pedicurebehandelingen

Steunzolen moet u aanschaffen bij een podotherapeut, een registerpodoloog, podoposturaal therapeut of een erkende leverancier van medische hulpmiddelen die is aangesloten bij de Nederlandse vereniging orthopedische schoentechnici (NVOS) en is erkend door de Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?