Zorginkoop

Afspraken over de kwaliteit en prijs van zorg
HollandZorg zet zich in voor uitstekende zorg. Wij maken afspraken met zorgverleners over de kwaliteit en de prijs van zorg.

Zorginkoopbeleid

HollandZorg is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. U vindt ons zorginkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

Aandachtspunten zorginkoop

Bij de inkoop van zorg letten we over het algemeen naar de volgende punten:

 • Voldoende zorg
  Zijn er voldoende zorgaanbieders beschikbaar voor al onze verzekerden?
 • Kwaliteit van zorg
  Voldoen zorgaanbieders aan kwaliteitsnormen van bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg?
 • Effectieve zorg
  Hanteren zorgaanbieders in hun praktijk de landelijke behandelrichtlijnen en zorgstandaarden?
 • Klantinbreng
  Gebruiken zorgaanbieders de inbreng van hun klanten in hun dienstverlening?
 • Transparantie
  Zijn zorgaanbieders transparant over hun ambities en de manier waarop ze hun dienstverlening willen realiseren?
 • Passende zorg
  Past de zorg bij de zorgvraag van onze klanten?

Naast bovenstaande punten houden wij bij de zorginkoop ook de kosten in de gaten. Mede doordat we bij de inkoop goed op de kosten te letten, kunnen we de premie van onze zorgverzekering betaalbaar houden.

Zorginkoop per zorgvorm

Voor verdere informatie over de zorginkoop per zorgvorm, maakt u het linkermenu een keuze. U leest dan waar wij de nadruk op leggen bij de inkoop van die zorg.