Man met herkwerk

Stoppen-met-roken-programma

Wanneer u wilt stoppen met roken, dan kunt u hiervoor een stoppen-met-rokenprogramma volgen. Geneesmiddelen kunnen deel uitmaken van het stoppen-met-rokenprogramma.

Begeleiding bij stoppen met roken, anders dan bij een programma, kan ook onderdeel zijn van huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, verloskundige zorg of geneeskundige ggz.

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van 1 stoppen-met-rokenprogramma per kalenderjaar. Medicijnen die u helpen met het stoppen worden alleen vergoed als deze onderdeel uitmaken van het programma. 

U heeft geen recht op een stoppen-met-rokenprogramma als u begeleiding bij stoppen met roken krijgt als onderdeel van ketenzorg.

Basispolis
100%, max. 1 x p.jr.
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Aangewezen zorg buiten het eigen risico HZ_2023Eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor het stoppen-met-rokenprogramma uit de basisverzekering.

Eigen risico

De kosten van het stoppen-met-rokenprogramma zijn opgenomen in het overzicht Aangewezen zorg buiten het verplicht eigen risico. De kosten tellen daarom niet mee voor het eventuele verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering kunt u terecht bij:

  • een huisarts
  • een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor stoppen met roken
  • is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken. Het register kunt u raadplegen via kwaliteitsregisterstopmetroken.nl; én
  • de geboden interventie levert conform de Zorgmodule Stoppen met Roken en welke voldoet aan de Richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving en Stoppen met Roken ondersteuning

Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet de behandeling worden gegeven door een aanbieder van de Allen Carr-cursus of door Prostop.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?