Veelgestelde vragen eigen risico

Vraag en antwoord overzicht eigen risico
Maakt u gebruik van zorg uit de basisverzekering en stuurt uw zorgaanbieder de rekening rechtstreeks naar HollandZorg? Wij bekijken vier keer per jaar of u voor de gebruikte zorg een eigen risico heeft. U ontvangt dan een overzicht eigen risico. Hieronder hebben wij enkele veelgestelde vragen over het overzicht eigen risico voor u op een rijtje gezet.

Staat uw vraag over het overzicht eigen risico er niet tussen? Stuur uw vraag via ons online contactformulier.

 

Een groot aantal zorgaanbieders declareren hun rekeningen rechtstreeks bij HollandZorg. U ontvangt deze rekeningen dan niet zelf. Herkent u de door ons voorgeschoten rekening niet? Neem dan contact op met onze klantenservice via +31 (0)570 687 123. Wij controleren de rekening dan samen met uw zorgaanbieder. Eventuele correcties vindt u op het volgende overzicht eigen risico terug.

 

Geeft uw fysiotherapeut aan dat u een chronische indicatie heeft die voorkomt op de Lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (pdf)? Dan heeft u vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Op dat moment is ook het eigen risico van toepassing. U heeft geen eigen risico voor de behandelingen die vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed.

 

Bepaalde tandartskosten worden (deels) vergoed vanuit uw basisverzekering. Heeft u bijvoorbeeld een kunstgebit nodig, dan heeft u vanuit basisverzekering recht op vergoeding van (een groot deel van) de kosten. Dat geldt ook voor reparatie en opvullen van uw kunstgebit. Vanaf het moment dat kosten vanuit de basisverzekering worden vergoed, tellen de kosten mee voor het eigen risico. U heeft geen eigen risico voor de behandelingen die vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed.

Onder de omschrijving ‘ziekenhuis’ worden verschillende zorgkosten geregistreerd. Denk hierbij aan de kosten van consulten, behandeling en onderzoek. Maar ook als u bloed heeft laten prikken of als uw huisarts gegevens heeft opgestuurd naar het laboratorium, dan worden deze kosten geregistreerd onder ziekenhuiskosten. Het maken van röntgenfoto’s en behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg vallen ook onder ziekenhuiskosten.

Vooral ziekenhuizen en zorgverleners in de specialistische gezondheidszorg declareren later dan andere zorgverleners. Dat komt voornamelijk door de manier van declareren. Deze zorgverleners declareren namelijk via diagnosebehandelingcombinaties (DBCs).
 

Een DBC is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Een DBC mag maximaal 120 dagen duren. Na deze periode wordt de DBC gesloten en direct daarna weer geopend (middels een vervolg-DBC) wanneer de behandeling nog verder gaat. Een vervolg-DBC kan dus ook uit alleen een (jaarlijkse) controle bestaan. Nadat een DBC gesloten is stuurt de zorgverlener een declaratie naar ons. Vanaf dat moment kunnen wij het eigen risico in rekening brengen.
 

De startdatum van de DBC bepaalt over welk jaar u eigen risico moet betalen. Is de DBC bijvoorbeeld gestart in 2016 en loopt deze pas af in 2017? Dan betaalt u alleen eigen risico over 2016. Maar let wel op: als uw behandeling nog niet is afgelopen op het moment dat de DBC-periode is verstreken, dan wordt er een vervolg-DBC geopend. Als de startdatum van deze vervolg-DBC in een ander jaar valt dan de oorspronkelijke DBC, dan krijgt u wel van beide jaren een factuur voor het verplicht eigen risico. Dit geldt ook voor een ‘operatie-DBC’ van 42 dagen. Vindt de vervolgafspraak langer dan 42 dagen na de operatie plaats en valt deze in een ander jaar? Dan moet je voor twee jaren eigen risico betalen.

Iedere behandeling in het ziekenhuis bestaat uit twee onderdelen: een bedrag voor de medisch specialist en een bedrag voor het ziekenhuis. Deze twee onderdelen staan ook in aparte regels op uw overzicht.

Wij brengen de betaling van het eigen risico in rekening bij de verzekeringsnemer. Moeten meerdere gezinsleden eigen risico betalen, dan krijgt de verzekeringsnemer voor alle meeverzekerden samen één rekening.