Man met herkwerk
Man met hekwerk

Voorwaarden en reglementen 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorwaarden en reglementen van de HollandZorg zorgverzekeringen. Zorgverzekeringen speciaal voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Overzicht voorwaarden en reglementen

De voorwaarden van de verzekeringen zijn onderverdeeld in:

Zorgverzekeringskaarten

Alle zorgverzekeraars maken documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten ‘zorgverzekeringskaarten’. Hieronder vindt u de kaart van onze basisverzekering, als u zelf de zorgverzekering bij ons heeft afgesloten.

Overige documenten HollandZorg zorgverzekeringen

Algemeen


Alternatieve geneeswijzen


Gecombineerde leefstijlinterventie


Fysiotherapie en oefentherapie


Geneesmiddelen


Hulpmiddelen


Kraamzorg


Medisch specialistische zorg


Mondzorg


Niet-gecontracteerde zorg


GGZ


PGB

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.


Overig

Voorwaarden 2021

Bent u op zoek naar voorwaarden en reglementen van 2021? Deze vindt u hier.