Man met herkwerk

Onderzoek naar kanker bij kinderen

Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op vergoeding van kosten van diagnostiek, coordinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal.

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van onderzoek naar kanker bij kinderen.
Basispolis
100%, diagnostiek, coördinatie en registratie (door Prinses Maxima Centrum)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk geen
No Risk II geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor onderzoek naar kanker bij kinderen.

Eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico.

Verwijzing nodig

De verzekerde heeft voor onderzoek naar kanker bij kinderen een verwijzing nodig van een huisarts, een medisch specialist, klinisch technoloog of een arts verstandelijk gehandicapten.

Bij wie kunt u terecht?

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie mag de zorg verlenen. U kunt voor meer informatie ook bellen met onze Klantenservice +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?