Spoedeisende zorg in het buitenland

Spoedeisende zorg is medische zorg die u niet gepland heeft en niet kan wachten.

Als u tijdens tijdelijk verblijf in het buitenland spoedeisende zorg nodig heeft of als vervoer naar Nederland medisch noodzakelijk is, vergoeden wij het volgende:  

Spoedeisende zorg

U heeft recht op spoedeisende zorg. Het moet gaan om zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Omdat de gezondheidszorg in sommige landen duurder is dan in ons land, moet u soms bijbetalen. Dit verschil wordt vergoed door vanuit uw aanvullende verzekering. Het gaat om spoedeisende zorg als het naar ons oordeel gaat om onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot uw terugkeer in Nederland.

Medisch noodzakelijke terugreis 

U heeft recht op medisch noodzakelijk vervoer naar Nederland. Het gaat om medische noodzaak als naar ons oordeel de zorg ter plaatse niet goed mogelijk of medisch onverantwoord is of veel duurder is dan in Nederland. U bent verplicht om mee te werken aan het vervoer als wij dat noodzakelijk vinden en uw toestand dat toelaat. 

LET OP: U heeft alleen recht op vergoeding als de Alarmcentrale de zorg of het vervoer coƶrdineert. Gaat u naar een zorgverlener zonder de Alarmcentrale te bellen? Dan kan het zijn dat u het bedrag moet voorschieten of dat u minder vergoed krijgt dan verwacht.

Onze medewerkers regelen de zorg die u nodig heeft en helpen u bij het vinden van een zorgverlener. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken op nummer: +31 (0)570 687 112. E-mailen kan ook. Stuur uw e-mailbericht naar: alarmcentrale@hollandzorg.nl.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

De reden voor zorg in het buitenland kan een kortere wachttijd zijn, lagere prijzen of bijvoorbeeld een andere behandelmethode. Dit noemen we planbare zorg. Er is sprake van spoedeisende zorg als het, naar ons oordeel, gaat om onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot uw terugkeer in Nederland. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van medisch noodzakelijke zorg in het buitenland als die zorg ook in Nederland valt onder de dekking van de basisverzekering. Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen moet het gaan om spoedeisende zorg die niet voorzien was en die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot u weer in Nederland bent.

Vergoeding niet spoedeisende zorg

Is er geen sprake van spoedeisende zorg, maar kiest u ervoor om zelf behandeld te worden in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan gelden er 2 procedures voor vergoeding van zorg.

  1. Is uw behandeling niet tijdig in Nederland beschikbaar, maar wel in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan beoordelen wij of we u toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding als ingezetene van het andere land.
  2. Is uw behandeling wel tijdig beschikbaar in Nederland, maar wilt u zelf behandeld worden in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding op grond van Richtlijn 2011/24/EU. Hierbij is de vergoeding maximaal het bedrag dat u in Nederland vergoed zou krijgen voor deze zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Voor meer informatie over zorg in het buitenland kunt u de website van het Nationale Contactpunt (NCP) voor Grensoverschrijdende zorg Nederland bekijken. Hier kunt u ook meer lezen over de Europese regelgeving.

Lees de polisvoorwaarden voor de dekking en vergoeding van zorg in het buitenland.

Vergoeding spoedeisende zorg buitenland

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op spoedeisende zorg in het buitenland tot maximaal het Nederlandse markconforme tarief. Met een aanvullende verzekering krijgt u een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten. Of u alle kosten vergoed krijgt, hangt af van het land waar u bent en uw aanvullende verzekering.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering Bij achteraf declareren: 100% voor zorg in een EU/EER land of verdragsland tot maximaal Nederlands Marktconform tarief
Verblijft u tijdelijk in een EU-/EER-land of Zwitserland, dan kunt u in plaats daarvan (als dat voordeliger is voor u) een vergoeding krijgen volgens het sociale ziektekostenstelsel in dat land (laat wel uw EHIC zien aan de zorgverlener). De zorg moet dan wel medisch noodzakelijk zijn.
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start 100%
Extra 100%
Plus 100%
Top 100%
No Risk  Geen 
No Risk II  Geen 

Toelichting vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

U heeft vanuit de aanvullende verzekeringen recht op vergoeding van:

  • spoedeisende zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
  • medisch noodzakelijk vervoer naar Nederland. Bijvoorbeeld als wij vinden dat de zorg in het land waar u bent niet goed mogelijk is, medisch onverantwoord is of veel duurder is dan in Nederland.

Lees de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Eigen bijdrage

Voor zorg die u krijgt vergoed uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt. Krijgt u de vergoeding volgens het sociale ziektekostenstelsel van het land waar u tijdelijk verblijft? Dan gelden de wettelijke eigen bijdragen van dat sociale ziektekostenstelsel.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan kunnen de kosten voor zorg uit de basisverzekering meetellen voor het verplicht eigen risico. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt. Krijgt u de vergoeding volgens het sociale ziektekostenstelsel van het land waar u tijdelijk verblijft? De hierboven genoemde Nederlandse regeling geldt dan niet.

Wat moet u regelen?

U of, in geval van overlijden, uw nabestaanden moeten binnen 24 uur of zo snel mogelijk nadat de behoefte aan de zorg is ontstaan, contact opnemen met onze Alarmcentrale.  

Planbare zorg

Vergoeding planbare zorg in de EU en EER

Er gelden 2 routes voor vergoeding van planbare zorg.

  1. Is de zorg in Nederland niet beschikbaar binnen de landelijke maximum wachttijden voor geplande zorg, maar wel tijdig beschikbaar in een ander land? Dan beoordelen wij of we u toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004. U kunt dan in aanmerking komen voor medische zorg en vergoeding volgens de wetgeving van het land van verblijf.
  2. Is uw behandeling wel tijdig beschikbaar in Nederland, maar wilt u zelf behandeld worden in een ander land? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding op grond van Richtlijn 2011/24/EU. Hierbij is de vergoeding maximaal het bedrag dat u in Nederland vergoed zou krijgen voor deze zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Lees de polisvoorwaarden voor de dekking en vergoeding van zorg in het buitenland.

Toestemming voor geplande zorg

Er zijn 2 verschillende soorten geplande zorg:

  1. Zorg die u wel nodig heeft, maar die geen spoed heeft
  2. Zorg die u continu nodig heeft (bijvoorbeeld nierdialyse)

Voor een geplande behandeling in het buitenland met een opname van minimaal 1 nacht moet u altijd schriftelijk toestemming bij ons aanvragen. Wanneer er voor zorg in Nederland een toestemmingsvereiste geldt, geldt dit in het buitenland ook. U komt dan achteraf niet voor onnodige financiƫle verrassingen te staan.

Meer informatie over zorg in het buitenland

Voor meer informatie over zorg in het buitenland kunt u de website van het Nationale Contactpunt (NCP) voor Grensoverschrijdende zorg Nederland bekijken. Hier kunt u ook meer lezen over de Europese regelgeving. Ook op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u meer belangrijke informatie over zorg in het buitenland.


Hier kunt u een buitenlandse rekening declareren

European Health Insurance Card (EHIC)

Gaat u naar het buitenland? Zorg dan dat u uw digitale EHIC kunt laten zien. Deze kunt u downloaden in Mijn HollandZorg. Hiermee toont u aan dat u bij ons verzekerd bent. Het komt een enkele keer voor dat een buitenlandse zorgverlener uw digitale EHIC niet accepteert. Neem in dat geval opnieuw contact op met de Alarmcentrale. Zij sturen een bewijs van verzekering naar de zorgverlener.

EHIC nog geldig in het Verenigd Koninkrijk

Voorlopig kunt u in het Verenigd Koninkrijk (VK) voor spoedeisende zorg uw EHIC blijven gebruiken. Dit is een tijdelijke oplossing. De EU en het VK moeten nog afspreken of de EHIC in het VK geldig blijft of dat er bijvoorbeeld een nieuwe EHIC, speciaal voor het VK, komt. Meer informatie leest u op Rijksoverheid.nl.

Reizigersvaccinaties

Meer informatie over de vergoeding van vaccinaties die nodig zijn voor het tijdelijk verblijf in een ander land vindt u op de vergoedingenpagina Reisvaccinaties.

Medicatie en medicijnenpaspoort

Gebruikt u medicatie die u ook tijdens uw verblijf in het buitenland nodig heeft? Denkt u er dan aan om ruim voor uw vertrek met uw apotheek te overleggen of u extra medicatie meeneemt, of dat u in het buitenland uw herhaalmedicatie ophaalt. Dit bepaalt de apotheker in overleg met uw huisarts. We adviseren u ook om een medicijnenpaspoort mee te nemen op uw reis. Hier staan alle medicijnen in genoemd die u gebruikt, inclusief de stofnaam. Dit kan problemen voorkomen bij de douane en het maakt het makkelijker om in het buitenland nieuwe medicijnen te halen (bijvoorbeeld na verlies of diefstal, of bij het ophalen van uw herhaalmedicatie).

Vervoer stoffelijk overschot

Alles over vergoeding van vervoer van de plaats van overlijden naar Nederland leest u op de vergoedingenpagina Vervoer stoffelijk overschot.


Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?