Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg is zorg die grenst aan huisartsenzorg. Hiervoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aparte prestatiebeschrijvingen vastgesteld.

De overige geneeskundige (huisartsen)zorg omvat:

  • geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten
  • koemelkallergietest (Dubbelblinde Placebogecontroleerde Voedselprovocatietest)
Onder de overige geneeskundige (huisartsen)zorg valt niet de preventieve voetzorg.

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op deze vergoeding.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor overige geneeskundige (huisartsen)zorg.

Geen eigen risico

De kosten van overige geneeskundige (huisartsen)zorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

Verwijzing nodig

Voor overige geneeskundige zorg heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Bij wie kunt u terecht?

Voor geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten kunt u terecht bij een gekwalificeerde en landelijk geregistreerde arts, waarvan de criteria zijn bepaald door de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) van de KNMG. Voor een koemelkallergietest (Dubbelblinde Placebogecontroleerde Voedselprovocatietest) kunt u terecht bij een zorgaanbieder die hiervoor door ons is gecontracteerd.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?