Man met herkwerk

Kwaliteitsnormen voor ziekenhuizen

HollandZorg heeft met alle Nederlandse ziekenhuizen een contract afgesloten. Dat zijn alle algemene ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en universitaire medische centra.
Man met hekwerk

Het is echter mogelijk dat een ziekenhuis wel een contract heeft met HollandZorg, maar niet alle zorg mag leveren. Hierbij gaat het om zorg waarvoor kwaliteitsnormen gelden.

Als een ziekenhuis niet voldoet aan de voorwaarden om bepaalde zorg te leveren, zal uw medisch specialist u verwijzen naar een ziekenhuis die de zorg wel mag leveren. Hierbij kan het zijn dat u voor de volledige behandeling doorverwezen wordt of dat bijv. de operatie in een ander ziekenhuis plaatsvindt, maar u voor de nacontroles wel in uw vertrouwde ziekenhuis terecht kunt.

Kwaliteitsnormen

Kwaliteitsnormen zijn landelijke afspraken waarmee goede kwaliteit van zorg geborgd wordt. De normen raken elk vlak van de behandeling en kunnen algemeen zijn of specifiek voor een behandeling. Er zijn o.a. normen vastgesteld waarin staat welke deskundigheid in een ziekenhuis aanwezig moet zijn of welke voorzieningen een ziekenhuis moet hebben bij bepaalde behandelingen. Zo moet er een intensive care aanwezig zijn met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen.

Een ander voorbeeld van een kwaliteitsnorm is de minimumnorm. Als er een minimumnorm is, betekent dit dat een ziekenhuis per jaar minimaal het vastgestelde aantal patiënten moet behandelen of operaties uit moet voeren. Het gaat hierbij met name om oncologische behandelingen (SONCOS normen). Deze normen zijn opgesteld met inbreng van de medisch-specialistische beroepsverenigingen, de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (FNK).

Een voorbeeld van een minimumnorm is dat een melanoomcentrum jaarlijks tenminste 20 patiënten met een gemetastaseerd melanoom moet behandelen.

Heeft u nog vragen?

Voor advies, meer informatie of vragen hierover kunt u contact opnemen met onze Zorgservice via telefoonnummer +31 (0)570 687 470. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.