Man met herkwerk

Diëtetiek

Diëtetiek is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Het is ook behandeling door dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van ziekten of klachten die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden. Diëtetiek krijgt u van een diëtist.

Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten diëtetiek als bedoeld in artikel 2.2 Regeling zorgverzekering onder de daarbij geregelde voorwaarden, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg.
U heeft geen recht op diëtetiek als u deze zorg al in het kader van ketenzorg of in het kader van gecombineerde leefstijlinterventie ontvangt voor dezelfde aandoening, zonder dat er sprake is van een aanvullende zorgvraag op grond van een afzonderlijke, gerichte indicatie.

Vergoedingen diëtetiek

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van diëtetiek als u bijvoorbeeld aangepaste voeding of een speciaal dieet nodig heeft vanwege een aandoening. Dit geldt niet als u deze zorg, voor dezelfde aandoening, al ontvangt vanuit ketenzorg of in het kader van gecombineerde leefstijlinterventie, zonder dat er sprake is van een aanvullende zorgvraag op grond van een afzonderlijke, gerichte indicatie.

Vergoeding diëtetiek

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van diëtetiek.
Basispolis
100%, max. 3 uur p.jr. na verwijzing huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor diëtetiek.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan tellen de kosten van diëtetiek mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). U dient bij het indienen van de eerste nota een kopie van de verwijzing mee te sturen. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder die de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Zorgaanbieders die de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg hebben afgerond, zijn te vinden via kwaliteitsregisterparamedici.nl en hebben de vermelding ´DT´. 

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • diëtetiek voor de ziekte van Parkinson: een diëtist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze diëtisten zijn te vinden in de zorgzoeker van ParkinsonNet. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
  • overige diëtetiek: een diëtist

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?