Chętnie pomożemy!

Przygotowaliśmy dla Państwa listę najczęściej zadawanych pytań. Czy ma Pan/Pani pytanie, na które nie można znaleźć odpowiedzi na naszej stronie internetowej? W takiej sytuacji prosimy o kontakt.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Mijn HollandZorg

W jaki sposób mogę się zalogować?

Będąc użytkownikiem, może się Pan/Pani zalogować w bezpieczny sposób za pomocą adresu e-mail, hasła i e-kodu, który wysyłany jest SMS-em na wcześniej podany numer telefonu.

Przed uzyskaniem dostępu do panelu użytkownika musi się Pan/Pani w pierwszej kolejności zarejestrować, podając swój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy również o przygotowanie numeru BSN i numeru klienta HollandZorg.

Jeżeli ma Pan/Pani holenderski numer telefonu, prosimy o wpisanie najpierw numeru kierunkowego Holandii, a następnie numeru telefonu bez pierwszego „0”. W ten sposób: +316xxxxxxxx.
Jeżeli ma Pan/Pani holenderski numer telefonu, prosimy o wpisanie najpierw numeru kierunkowego Polski, a następnie numeru telefonu bez pierwszego „0”. W ten sposób: +4812xxxxxxx.

Po wpisaniu numeru telefonu otrzyma Pan/Pani e-kod SMS-em na swój telefon. Prosimy o wpisanie otrzymanego e-kodu i w ten sposób rejestracja zostanie zakończona. Teraz może się Pan/Pani zalogować.

Gdzie mogę znaleźć swoją kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeżeli jest Pan/Pani ubezpieczony(-a) w HollandZorg, w zakładce „Mijn HollandZorg” można znaleźć cyfrową Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W Holandii nie jest wymagana karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdzie mogę znaleźć mój numer klienta?

W momencie rozpoczęcia ubezpieczenia otrzymał(a) Pan/Pani od nas wiadomość e-mail, w której został umieszczony numer klienta. Numer klienta znajduje się również na dokumencie polisy. Numer klienta jest unikalnym numerem, który nie ulega zmianie. Numer polisy ulega zmianie po zawarciu z nami nowego ubezpieczenia.

Nie może się Pan/Pani zalogować. Jaka może być tego przyczyna?

W pierwszej kolejności musi się Pan/Pani zarejestrować, zanim będzie się mógł/mogła Pan/Pani zalogować. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „w jaki sposób mogę się zalogować?”.

Zakończył(a) Pan/Pani proces rejestracji, ale nie otrzymał(a) Pan/Pani e-kodu na swój telefon podczas próby logowania? Proszę spróbować ponownie później.


Wyjaśnienie dotyczące „Mijn HollandZorg”. Również w języku angielskim, polskim lub rumuńskim?

Objaśnienia dotyczące „Mijn HollandZorg” w języku angielskim, polskim i rumuńskim.

Czy muszę płacić za korzystanie z „Mijn HollandZorg”?

Nie, korzystanie z „Mijn HollandZorg” jest bezpłatne.

Co jeżeli nie zgadzam się z warunkami użytkowania?

Niestety, nie możemy zapewnić Panu/Pani dostępu do serwisu „Mijn HollandZorg”, jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z warunkami korzystania z serwisu (PDF ENG).

Warunki korzystania z serwisu opisują, jakie zasady mają zastosowanie do korzystania z „Mijn HollandZorg”. Warunki korzystania z serwisu stanowią stałą część serwisu „Mijn HollandZorg”. Tylko zaakceptowanie ich umożliwi korzystanie z osobistego, bezpiecznego środowiska.

W jakiej sytuacji nie mogę korzystać z usługi „Mijn HollandZorg”?

Nie może Pan/Pani korzystać z usługi „Mijn HollandZorg”, jeżeli nie posiada Pan/Pani ubezpieczenia zdrowotnego w HollandZorg lub jeśli zakończył(a) Pan/Pani ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe ponad rok temu. Po wygaśnięciu polis ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego użytkownik zachowuje dostęp przez rok po wygaśnięciu ostatniej polisy ubezpieczenia podstawowego lub dodatkowego. W razie pojawienia się pytań można skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (0570) 687 123.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego

Czy otrzymam kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

W Holandii nie jest wymagana karta ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli idzie Pan/Pani do lekarza, prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i numeru BSN. Lekarz świadczący usługi zdrowotne na podstawie tych danych jest w stanie stwierdzić, że jest Pan/Pani ubezpieczony(-a) w firmie HollandZorg.

Posiada Pan/Pani Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w formie cyfrowej. Będzie ona potrzebna w przypadku konieczności skorzystania z opieki poza Holandią i poza krajem zamieszkania. W takich przypadkach należy zawsze kontaktować się z Centralą Alarmową HollandZorg pod numerem telefonu +31 (0) 570 687 112. Cyfrowa karta EKUZ znajduje się w zakładce „Mijn HollandZorg”. Prosimy o pobranie karty EKUZ w formie cyfrowej na swój telefon, aby mieć ją zawsze przy sobie.

W jaki sposób mogę zarejestrować się w HollandZorg i w jakim terminie muszę to zrobić?

Rejestracji w HollandZorg można dokonać na dwa sposoby:

  • indywidualnie: może Pan/Pani we własnym zakresie zawrzeć umowę na nasze ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe przez Internet;
  • za pośrednictwem swojego pracodawcy; jest to możliwe tylko wtedy, gdy Pana/Pani pracodawca zawarł umowę o ubezpieczenie zbiorowe z firmą HollandZorg.

Zgłoszenia należy dokonać jak najszybciej, ale nie później niż cztery miesiące po rozpoczęciu pracy.

Jeżeli Pana/Pani pracodawca nie zawarł umowy z firmą HollandZorg, to może Pan/Pani o to poprosić. Może Pan/Pani poprosić pracodawcę o skontaktowanie się z firmą HollandZorg.

Zakończyłem(-am) umowę o pracę, czy mogę nadal być ubezpieczony(-a) w HollandZorg?

Aby zawrzeć holenderskie ubezpieczenie zdrowotne, należy być zatrudnionym przez holenderskiego pracodawcę lub mieszkać w Holandii. W przypadku zamieszkiwania w Holandii istnieje obowiązek meldunkowy w holenderskiej gminie.

Czy przestał(a) Pan/Pani pracować i nie mieszka Pan/Pani w Holandii? W takiej sytuacji ubezpieczenie wygasa z mocy prawa. W takiej sytuacji nie ma możliwości zawarcia żadnego holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy przestał(a) Pan/Pani pracować i mieszka Pan/Pani w Holandii? W takiej sytuacji ma Pan/Pani obowiązek zawrzeć umowę o holenderskie ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku istniejącego ubezpieczenia w HollandZorg można je zachować.

Czy mogę współubezpieczyć partnera i dzieci za granicą?

Jeżeli Pana/Pani partnerka/partner i dzieci mieszkają w kraju objętym umową i nie mają własnych dochodów, może mieć Pan/Pani możliwość współubezpieczenia członków swojej rodziny. W tym celu potrzebny będzie formularz S1. Za pomocą tego formularza można zgłosić się do zakładu ubezpieczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania. Ubezpieczyciel zdrowotny określa, którzy członkowie rodziny mogą być współubezpieczeni. Za współubezpieczonych członków rodziny w wieku 18 lat lub starszych płaci Pan/Pani składkę zdrowotną na rzecz Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Holandii. Przeczytaj więcej o współubezpieczaniu członków rodziny.

Czy po wypadku mogę odzyskać poniesione koszty leczenia?

Czy miał(a) Pan/Pani wypadek, w następstwie którego niezbędna była hospitalizacja lub leczenie? Jeżeli winę za wypadek ponosi ktoś inny, może być możliwe odzyskanie odszkodowania od tej drugiej strony. Koszty leczenia są w tym przypadku stratą dla HollandZorg, która może być również odzyskana przez HollandZorg od drugiej strony. Przeczytaj więcej o szkodach spowodowanych wypadkiem.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące formularzy

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie formularza S1?
  • Jest Pan/Pani ubezpieczony(-a) przez swojego pracodawcę: pracodawca zwróci się do Pana/Pani z prośbą o przesłanie formularza S1. Formularz S1 gdy będzie już gotowy, pojawi się w zakładce „Mijn HollandZorg”. Formularz S1 można znaleźć w sekcji „Wiadomości”.
  • We własnym zakresie zorganizował(a) Pan/Pani swoje ubezpieczenie: Pan/Pani jako użytkownik może się zwrócić do nas z prośbą o przesłanie formularza S1. Może Pan/Pani złożyć wniosek o wydanie formularza S1 za pośrednictwem: +31 (0) 570 687 123.

Na formularzu S1 można ewentualnie współubezpieczyć partnera i dzieci. Pana/Pani partnerka/partner i dzieci mieszkają w kraju objętym traktatem o podwójnym opodatkowaniu i nie mają własnych dochodów. Ten formularz S1 należy zanieść do ubezpieczyciela zdrowotnego w kraju zamieszkania. Ubezpieczyciel zdrowotny określa, którzy członkowie rodziny mogą być współubezpieczeni.

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie dokumentu E104 (potwierdzenie okresu ubezpieczenia)?
  • Jest Pan/Pani ubezpieczony(-a) przez swojego pracodawcę: Pana/Pani pracodawca może zwrócić się z prośbą o przesłanie formularza E104 w Pana/Pani imieniu. Pracodawca może go pobrać w formie elektronicznej i Panu/Pani przekazać.
  • We własnym zakresie zorganizował(a) Pan/Pani swoje ubezpieczenie: może Pan/Pani złożyć wniosek o wydanie formularza E104 za pośrednictwem: +31 (0) 570 687 123. Potwierdzenie otrzyma Pan/Pani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do wiadomości: za pomocą formularza E104 może Pan/Pani wykazać w krajach UE/EOG i Szwajcarii, że był(a) Pan/Pani ubezpieczony(-a) od ponoszenia kosztów leczenia w Holandii w określonym okresie. Formularz E104 wystawiamy tylko w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia.