Man met herkwerk

Trombosezorg

Bij trombose ontstaat een bloedstolsel in de bloedvaten. Trombose kan ontstaan in slagaderen en aderen.

Trombosezorg bestaat uit:

  • het regelmatig afnemen van bloedmonsters
  • noodzakelijke laboratoriumonderzoeken om de stollingstijd van uw bloed te bepalen
  • noodzakelijke apparatuur om zelf de stollingstijd van uw bloed te meten
  • uw opleiding om de stollingstijd van uw bloed te meten, de meetapparatuur te gebruiken en de begeleiding van u bij het meten
  • het advies aan u over het gebruik van geneesmiddelen om de bloedstolling te be├»nvloeden

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van trombosezorg:
Basispolis
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor trombosezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van trombosezorg mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor trombosezorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verloskundige.

Bij wie kunt u terecht?

Een trombosedienst mag de trombosezorg verlenen. U heeft voor trombosezorg een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?