Man met herkwerk

Reiskosten bij ziekenbezoek

Als u in een ziekenhuis ligt, dan kunnen uw gezinsleden u bezoeken voor ziekenbezoek. Voor het vervoer naar het ziekenhuis kunnen zij dan gebruik maken van eigen vervoer.
Internationaal medewerker in de kas

De reiskosten kunnen bestaan uit de kosten voor brandstof (benzine), openbaar vervoer of taxikosten.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Voor vergoeding van vervoer bij ziekenbezoek gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gezinslid dat bij u op ziekenbezoek komt woont op hetzelfde adres als u en is ook bij HollandZorg verzekerd.
  • U ligt meer dan 14 dagen achterelkaar in een ziekenhuis in Nederland. Het recht op vergoeding gaat in op de vijftiende dag dat u aaneengesloten ligt in een ziekenhuis in Nederland.
  • U krijgt zorg die (voor een deel) wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • De afstand tussen uw woonadres en het ziekenhuis is minimaal 40 kilometer*.

*) Wij berekenen het aantal kilometers aan de hand van de snelste route volgens de routeplanner van de ANWB.

Vergoeding reiskosten bij ziekenbezoek

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van vervoer voor maximaal 3 ziekenbezoeken per week.

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
€ 0,30 per kilometer tot maximaal € 300,- per kalenderjaar
Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk  Geen 
No Risk II  Geen 

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal € 0,30 per kilometer tot maximaal € 300,- per kalenderjaar. Maakt u meer kosten dan onze maximale vergoeding? U betaalt dan zelf het verschil.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor vervoer uw eigen auto gebruiken of gebruikmaken van een taxi of het openbaar vervoer.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?