Man met herkwerk

Oorstandcorrectie

Een oorstandcorrectie corrigeert de stand van de oren als de oren van het hoofd afstaan (flaporen).
Internationaal medewerker aan het werk in de bloemenkas

Vergoedingen

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op de vergoeding van een oorstandcorrectie.

De vergoeding voor gecontracteerde zorg is 100%.

De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg is € 1250,- voor de totale behandeling van beide oren samen.
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start Geen 
Extra Geen
Plus Geen
Top 100% bij gecontracteerde zorg.

Niet-gecontracteerde zorg: € 1.250,- voor de totale behandeling van beide oren samen. 
No Risk Geen
No Risk II Geen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van een oorstandcorrectie als u jonger bent dan 18 jaar.

Eigen bijdrage

Voor een oorstandcorrectie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een (gecontracteerd) ziekenhuis en een (gecontracteerd) zelfstandig behandelcentrum mogen de oorstandcorrectie uitvoeren. Gecontracteerde zorg is zorg door een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waarmee wij speciaal voor het verrichten van oorstandcorrecties afspraken hebben gemaakt. Ziekenhuizen waarmee wij algemene afspraken voor medisch-specialistische zorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder. Bekijk hier de gecontracteerde zorgverleners voor oorstandcorrectie.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?